• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

نگارخانه کاخ سعدآباد، تهران

اثر با رنگ روغن بر روی کرباس کار شده است و اندازه آن ۳۰*۴۹ سانتی متر می باشد.
نگارخانه کاخ سعدآباد، تهران