• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

پرنده شکار شده

اثر با رنگ رروغن بر روی کرباس کار شده است و اندازه آن ۵۲*۷۷ سانتی متر می باشد.
پرنده شکار شده