• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

دورنمای توچال

اثر با رنگ روغن بر روی کرباس کار شده است و اندازه آن ۸۲*۵۷ سانتی متر می باشد.
دورنمای توچال