• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

پرتره ناصرالدین شاه

اثر با رنگ روغن بر روی کرباس کار شده است و اندازه آن ۶۳*۱۰۶ سانتی متر می باشد.
پرتره ناصرالدین شاه